VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Společnost Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. v souladu se zákonem 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů zavedla vnitřní oznamovací systém.

Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedené příslušné osoby, které primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Vnitřní oznamovací systém je určen pouze pro osoby vykonávající pro společnost práci nebo obdobnou činnost (zaměstnanci pracující na základě pracovní smlouvy, DPČ, DPP, uchazeči o zaměstnání, odborná praxe studentů).

Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. 

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

  1. písemně na e-mail: oznameni@kovoplast.cz
  2. poštou na adresu: Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., Kozelkova 131, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, na obálku uveďte jméno příslušné osoby
  3. telefonicky prostřednictvím níže uvedených telefonních kontaktů
  4. osobně po předchozí domluvě s příslušnou osobou

Příslušné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů jsou:

Ing. Dominik Maslák, tel. 702 280 235
Ing. Petr Černý, tel. 722 639 325

Externí oznamovací systém v České republice

Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/