Jazyk
Čeština English

Další informace

Představenstvo

akciové společnosti Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., IČ 60108606, se sídlem Chlumec nad Cidlinou,

Kozelkova 131/IV, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996

- oznamuje svým akcionářům, že podle ustanovení §2 odst.1 zákona č. 134/2013 Sb. se k 1.lednu 2014 mění

listinné akcie společnosti na majitele na listinné akcie na jméno

- vyzývá držitele shora uvedených listinných akcií na majitele aby je, v období od 1.ledna do 30.června 2014,

předložili v sídle společnosti, tj. Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 131/IV, k vyznačení nezbytných údajů o

jejich změně a prostřednictvím registračního formuláře sdělili údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů -

akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, sdělí elektronickou doručovací adresu a číslo bankovního

účtu.

Vyznačení zákonných změn a zápis do seznamu akcionářů bude prováděn v pracovní dny, vždy po dohodě na tel. č.

603 26 79 86.

Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená

s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.

Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s výše uvedeným.

Představenstvo Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.

Používá se opensource systém OpenCart
Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., © 2018